انواع و شرايط عضويت:


  • 1- عضويت پيوسته: مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته¬هاي شيلات، تکثير و پرورش و بهداشت و بيماريهاي آبزيان، علوم زيستي، دامپزشکي و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.
  • 2- عضويت وابسته: اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي فوق الذکر شاغل باشند.
  • 3- عضويت دانشجويي: كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي شيلات (کليه گرايش¬ها)، علوم زيستي و دامپزشکي به تحصيل اشتغال دارند.
  • 4- عضويت افتخاري: شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي آبزيان و علوم زيستي حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.
  • 5- اعضاي مؤسساتي (حقوقي): سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.
  • حق عضویت سالانه:
  • پس از تکمیل فرم عضویت آن را بهمراه فیش بانکی و عکس به آدرس پستی الکترونیکی ذکر شده ارسال فرمائید.
  • پست الکترونیک : info@iranaquaculture.ir
مدارج علمی و سوابق تحصیلی (به ترتیب آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی) :عناوین تالیف و ترجمه کتب و مقالات علمی منتشر شده (در صورت نیاز به صورت پیوست فرم عضویت ارائه گردد ) :سوابق عضویت در هیات علمی دانشگاه ها ، مراکز علمی و پژوهشی ، انجمن ها و جوامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی :میزان آشنایی با زبان های خارجی (مکالمه ، خواندن ، نوشتن) :سوابق علمی :  
 تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت  انجمن آبزی پروری ایران   محفوظ می باشد.  |  Copyright 2018/1396 |