اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن

آقای دکتر ناصر آق

رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر بهرام فلاحتکار

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر سهیل ایگدری

خزانه دار

آقای دکتر سالار درافشان

عضو انجمن

آقای دکتر عبدالصمد کرامت امیرکلایی

عضو انجمن

آقای دکتر محمد سوداگر

عضو انجمن

آقای مهندس محمد رضا صحرائیان

عضو انجمن


اعضای علی البدل هیئت مدیره انجمن

آقای دکتر آرمان قربان زاده

عضو علی البدل

آقای دکتر رضا کااظم پور

عضو علی البدل


بازرسان اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن

آقای مهندس آرش جولاده رودبار

بازرس اصلی

خانم مهندس مینا توانا

بازرس علی البدل

 تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت  انجمن آبزی پروری ایران   محفوظ می باشد.  |  Copyright 2018/1396 |