راه اندازي مجله بين المللي آبزين زينتي توسط انجمن ماهيان زينتي ايران


تصویر خبر


انجمن ماهيان زينتي ايران مجله بين المللي آبزيان زينتي راه اندازي نموده و از محققين در زمينه فوق درخواست مقاله نموده است International journal of Ornamental Aquatics Research آدرس سايت مجله:...


ماهي سالمون-در-ايران-توليد-نمي-شود


تصویر خبر


شعارسال: علي بيگي در برنامه «ارمغان طبيعت» راديو اقتصاد: اين ماهي در آب هاي شور پرورش پيدا مي کند نه در آب هاي شيرين!. وي همچنين اظهارداشت: يکي از شاخصه هاي کيفيت ماهي سالمون رنگ قرمز يا صورتي فيله...


دو فصلنامه آبزي پروري مقاله مي پذيرد


تصویر خبر


نظر به راه اندازي دوفصلنامه علوم آبزي پروري با درجه علمي پژوهشي زير نظر انجمن آبزي پروري ايران ، از محققين محترم دعوت مي شود مقاله خود را جهت چاپ در مجله ارسال نمايند


 تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت  انجمن آبزی پروری ایران   محفوظ می باشد.  |  Copyright 2018/1396 |